Popis aktivit a program

             Přeshraniční město dětí Strzegom - 14. - 19. 7. 2019

           Přeshraniční město dětí Nová Paka - 23. - 26. 7. 2019

Společně s polskými přáteli vytvoříme svoje vlastní PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ.

V Polsku vybudujeme město dětí ve Strzegomi, v České republice jej vytvoříme v roce 2019 v Nové Pace.

Vstup do Přeshraničního města dětí bude umožněn všem přihlášeným dětem. Doporučujeme přihlásit děti ve věku 6-12 let. 

Naše Město dětí bude každoročně otevřeno po 8 dnů - čtyři dny v Polsku, čtyři dny v České republice. V roce 2019 bude část z nás společně s polskými přáteli pracovat, učit se a bavit ve Střegomi od 14. července do pátku 19. července. Jiní budou navštěvovat Přeshraniční město dětí v Nové Pace od úterý 23. července do pátku 26. července.

Program Přeshraničního města dětí:

Pro účastníky města dětí je připraven bohatý program pod vedením zkušených českých vedoucích. Je zajištěno celodenní stravování a pitný režim.

Dopoledne se budou děti tři hodiny věnovat pracovním činnostem. Za tuto činnost vydělají speciální dětské peníze na zmrzlinu, cukrovinky, hračky a jiné příjemné věci. Z dětí se stanou např. pekaři, sochaři, fotografové, řidiči, pracovníci ostrahy, bankéři, elektrotechnici a elektronici, automechanici, hasiči a pod.

Vydělanými penězi musí každé dítě povinně zaplatit za oběd. Další peníze může utratit za občerstvení, hračky, případně si je šetřit a poslední den si koupit hodnotnější věc.

V odpoledních hodinách bude pro děti připravena zábava, tanec a různé společenské a sportovní hry. Při pobytu v Polsku jsou pro účastníky připravené výlety do okolí Strzegomi.

Příjezd/ příchod do Města dětí v Nové Pace

Děti z Nové Paky a okolí přichází každý den do areálu Města dětí v doprovodu rodičů (pověřené dospělé osoby) mezi 7. a 8. 30 hod.

Pro děti z Jičína, Hořic a okolí těchto měst bude do Nové Paky zajištěn svoz. Rodiče (pověřená dospělá osoba) předají své dítě na určeném místě vědoucím - pracovníkům DDM v Hořicích a K-klubu v Jičíně. V doprovodu těchto vedoucích děti přijedou do Nové Paky.

Odjezd/odchod v odpoledních hodinách

Děti z Nové Paky a okolí se mohou rodiče vyzvednout mezi 16. a 17.hod. v areálu Města dětí.

Děti z Jičína a Hořic budou dopraveny zpět do těchto měst na určené místo.