Kontakty

HLAVNÍ POŘADATEL AKCÍ

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Erika Javůrková                   javurkova@komora-khk.cz               602 344 537

Klára Řezníčková                 reznickova@komora-khk.cz              736 752 505


SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže Hořice

Jaroslava Toušová               jara@ddmhorice.cz                           603 155 866


Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka

Ivana Nováková                  novakoiv@gmail.com                            739 452 738


K-klub - Středisko volného času Jičín

Lenka Vacková                    vackova@k-klub.jicin.cz                     493 532 451