Přihláška do Města dětí

  • Přihlašování je možné prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře.
  • Na každou akci je nutná samostatná přihláška!!!
  • Každé dítě se může zúčastnit jedné nebo obou akcí.

Přeshraniční město dětí Strzegom - 14. - 19. 7. 2019

Pobytová akce - zdarma pro účastníky zajištěna doprava, ubytování, stravování, pitný režim, vstupy na výletech, kvalifikovaný dozor

Cestovní pojištění - zajišťují rodiče.

Přeshraniční město dětí Nová Paka - 23. - 26. 7. 2019

Příměstský tábor - zdarma pro účastníky zajištěno stravování, pitný režim, kvalifikovaný dozor, doprava z Jičína a Hořic.

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte na Váš email potvrzení a v příloze přihlášku ve formátu PDF.

Přihlášku na Přeshraniční město Strzegom prosím vytiskněte, podepište a odevzdejte v příslušném městě spolupořádající organizaci:

Hořice - Dům dětí a mládeže, Žižkova 611 - Mgr. Jaroslava Toušová

Nová Paka - Dům dětí a mládeže STONOŽKA, U Teplárny 1258 - Bc. Ivana Nováková

Jičín - K-klub - Středisko volného času, Valdštějnovo náměstí 99 - Mgr. Lenka Vacková


Měsíc před konáním akce Vám na uvedenou emailovou adresu zašleme podrobné informace.